I många företag är VD:s ledningsgrupp en dold riskfaktor. Styrelsens ansvar?

Tre tunga skäl för att styrelsen inkluderar principer för ledningsgruppens arbete i VD-direktivet. Se videon »

Från amatörer till proffs, del 1: Samspelet på planen

Öka samspelet i ledningsgruppen genom att tänka och agera som ett fotbollslag. Se videon »

Från amatörer till proffs, del 2: Rätt arbetsform ökar kreativiteten

Olika faser i ledningsgruppens arbete kräver olika arbetsformer. Ändå sitter de flesta ledningsgrupper samlade runt ett stort och tungt styrelsebord. Se videon »

Från amatörer till proffs, del 3: Att ledningsgruppen tar sin strategiska roll är avgörande

Hur mycket mötestid använder ni till strategiska frågor? Ulric berättar om ledningsgruppens verkliga uppdrag. Se videon »

Från amatörer till proffs, del 4: Teamutvecklingsprocessen är nyckeln till professionella resultat

Har teamet kört fast? Ledningen måste jobba sig igenom specifika faser för att öka produktiviteten. Se videon »

Får du effekt i verksamheten av alla timmarna i ledningsgruppen?

Vad gör ni och vad borde ni göra? Här visar jag fyra grundområden som effektiva ledningsgrupper ständigt förbättrar. Se videon »

Ändra agendan från chefens huvudvärk till ett strategiskt styrinstrument

Det är viktigt att skapa utrymme för de strategiska frågorna och att prioritera systematiskt och långsiktigt. Så här skapar ledningsgruppens agenda ett värde. Se videon »

Mötet är en process som struktureras och styrs

Planera noga, låt agenda och beslutsprotokoll samspela. Det är viktiga komponenter för att hålla effektiva möten. Så här använder du ledningsgruppens tid och energi effektivt. Se videon »

Bättre tillit och samspel med sju beteenden

Här berättar jag om sju beteenden som stärker samspelet och tilliten för att effektivisera arbetet i ledningsgruppen. Se videon »

Ledningsgruppen är en arena för konflikter. Se till att den skapar värde.

Bejaka olikhet. Avslöja konfliktens orsak. Sök äkta Win-Win. Så här kan du skapa rutiner för konflikthantering så att den skapar värde ur kaoset. Se videon »

Det som blir mätt blir gjort. Vad mäter ni?

Resultatorienterat chefskap kräver resultatorienterad mätning, och ledningsgruppen bestämmer vad som skall mätas. Så här får ni bättre mätbarhet. Se videon »

En osynkad ledningsgrupp fattar inga strategiska beslut

Förstår alla ledningsgruppens roll i verksamheten? Är alla överens om hur man genererar värde för den större helheten? Fyra principer måste vara i synk. Se videon »

De flesta ledningsgrupper jobbar på halvfart

80 % av ledningsgrupperna använder bara 20 % av sin potential. Här är mina tankar kring arbetet fram till ökad handlingskraft för ledningsgrupper. Se videon »

Partaja inte bort kickoffens unika tillfälle

En kickoff är ett unikt tillfälle att skapa engagemang och en tydlig gemensam riktning inför året som kommer. Se videon »

Verktyg/app för ledningsgrupper som vill öka sin prestation

Den digitala tekniken öppnar upp för nya möjligheter när det kommer till ledningsgruppers utveckling. Se videon »

Din ledningsgrupp blir professionell genom systematisk utveckling i sju steg

Processen, agendan, effektiva möten, samspel i tillit och att bejaka olikheter är några av de sju stegen för att bli en högpresterande grupp. Se videon »

Ledningsgruppen gör sorti – arenor för ledare och styrning gör entré

Ledningsgruppen får en förändrad roll. I sammansatta organisationer arbetar man med olika mandat istället. Se videon »