Får du effekt i verksamheten av alla timmarna i ledningsgruppen?

Vad gör ni och vad borde ni göra? Här visar jag fyra grundområden som effektiva ledningsgrupper ständigt förbättrar. Systematisera ert lärande och bli en professionell ledningsgrupp.