Om företaget Urvision International AB

Urvision AB bildades 1999 och bedriver konsultverksamhet inom ledningsutveckling, chefsutveckling, strategisk utveckling med fokus på ledningsgruppens effektivitet, målbilder och visioner samt kompetensutveckling inom management. 2019 ombildas företage till Urvision International med samma inriktning och ännu större inriktning på Ledningsgruppens effektivitet

Specialområden

  • Effektivisera Ledningsgruppen till professionell nivå
  • Använd SIS WA3 2019 som stöd och utgångspunkt för utvecklinsgarbetet för ledningsgrupper
  • Hjälpa grupper att skaffa en gemensam bild av sin framtida orientering.

Historia
Urvision International har haft kunder inom Sverige, Europa, Afrika, Asien och USA.

  • Kundstocken var under åren 1999-2002 jämnt fördelat mellan offentlig och privat verksamhet.
  • Under åren 2003-2005 dominerade offentliga uppdragsgivare, med inslag av idéburna organisationer.
  • 2005-2007 var det internationella inslaget markant med bl.a. ett kontor i London.
  • Från och med 2008 ligger fokus åter på den svenska marknaden med balans mellan offentlig och privat sektor. Bland kunderna återfinns såväl stora som små företag och organisationer.

Uppdrag och strategi
Huvudinriktning är ledningsgruppsutveckling, men flertalet uppdrag har handlat om ledning och utveckling av intellektuellt kapital, design och ledning av interaktiva stora möten, grafisk analys, hur man skapar team och konsultation som profession.

Företagets strategi är att inte ha egna anställda men att ingå i olika nätverk och konstellationer för specifika uppdrag. Under åren har ett betydande nationellt och internationellt nätverk byggts upp. Tjänster har inköpts inom kompletterande kompetensområden.

Företaget har under många år arbetat med den grafiska bilden som verktyg. Under 2006-2007 inriktades verksamheten också på att utvidga den grafiska delen, till att bli eget verksamhetsområde.

Verksamhetsberättelse
Ta del av verksamhetsberättelsen 2019 (pdf).