Hur effektiv är din ledningsgrupp?

80% av de beslut som fattas i ledningsgrupper verkställs aldrig ute i organisationen enligt en undersökning gjord av Harvard Business Review/Kaplan research. Många ledningsgrupper jobbar på halvfart, vilket ofta märks i medlemmarnas frustration. Upplevelsen av att “sitta av tiden” eller att inte få gensvar för den egna frågan under ledningsmötena är symptom på att något är fel.

De fem vanligaste problemen i ledningsgrupper
1. Operativt fokus snarare än strategiskt
2. Oordning på arbetsprocessen
3. Bristande implementering av fattade beslut
4. Bristande dynamik och samspel
5. Bristande mätbarhet och uppföljning

Ulric hjälper din ledningsgrupp att utvecklas till ett professionellt team. Först då kan du och dina kollegor nå er fulla potential. Ulric tillför systematik i ledningsarbetet. Genom kontinuerlig träning, lärande och uppföljning ökar ledningens förmåga att skapa resultat för hela organisationen.

Kärnan i Ulrics metod:

  • Addera kunskaper som är avgörande för ledningsgruppens professionella utveckling
  • Göra träning och uppföljning till en självklar del av ledningsarbetet, bland annat med hjälp av it-stöd och mätverktyg
  • Hjälpa ledningsgruppen att integrera sitt arbete och sina beslut med organisationen

Erbjudande