Din ledningsgrupp blir professionell genom systematisk utveckling i sju steg

80% av ledningsgrupperna utnyttjar bara 20% av sin kapacitet. Ofta fastnar man i operativa frågor istället för att vara en förändrande kraft och arbeta strategiskt. Det är vanligt att viktiga agendapunkter inte hinns med och skjuts på framtiden. Fattade beslut blir inte alltid genomförda, och det är svårt att följa upp vad de genererar för resultat.

För att kunna styra och leda en organisation mot ett önskat resultat är det viktigt att själva ledningsgruppen arbetar med rätt frågor på ett effektivt sätt där hela gruppen aktivt samspelar. Det gäller att vara överens i ledningsgruppen om verksamhetens vision, ledningsgruppens roll i verksamheten och hela affärens sammanhang.

Alla ledningsgrupper behöver kontinuerligt utveckla sig för att upprätthålla sin effektivitet. Inom vilka områden behöver ni utvecklas just nu? Gör en snabb nulägesanalys genom att skriva ut och fylla i hjulet nedan. Blev hjulet ojämnt? Då har din ledningsgrupp potential att utvecklas.

hjulet_snabbanalys_v2

Ulric arbetar som ledningsgruppskonsult med denna typen av frågor. Som komplement till konsultarbetet har han skapat utbildningsprogrammet De sju stegen för en högpresterande ledningsgrupp. I varje utbildningsmodul finns en video och tillhörande checklista/verktyg/mall som stöd  för utvärdering och utveckling av ledningsgruppen. Se videon ovan eller läs produktbladet för att få en övergripande genomgång och försmak av materialet.

Utbildningsmoduler i De sju stegen för en högpresterande ledningsgrupp

  • Ledningsgruppens 4 frågor
  • Ledningsgruppens agenda
  • Möteseffektivitet
  • Samspel och tillit
  • Konflikthantering
  • Verksamhetens sammanhang
  • Mäta resultat och effektivitet

Ansök om tillgång till utbildningsprogrammet genom att fylla i nedanstående formulär. Licensen är personlig och kostar 895 kronor per person och månad, som faktureras årsvis i förskott. Det går bra att beställa flera licenser på en gång till ett lägre pris per användare. Inloggningsuppgifterna skickas inom två arbetsdagar efter beställning, faktura kommer separat.

Fyll i dina uppgifter och klicka på köp för att beställa

    Välj antal licenser. Priset är exklusive moms och anges per användare månadsvis och faktureras i förskott en gång per år.

Kontakta Ulric här om du har frågor om utbildningsprogrammet.