IT stöd i ledningsgruppen arbete

För att öka sin prestationsförmåga behöver ledningsgruppen arbeta med sin egen utveckling på löpande basis. Det kan handla om att ta temperaturen på nuläget, identifiera vilka åtgärder som krävs för att anta olika utmaningar, men också om att regelbundet fira framstegen.

Den digitala tekniken skapar stora möjligheter för uppföljning och lärande. Ulric hjälper din ledningsgrupp att välja och tillämpa relevanta it-stöd.

Nedan visas ett exempel, ledningsappen Conversation Cloud som möjliggör en snabb och enkel utvärdering av ledningsgruppens prestation i samband med ledningsmöten. 

Urvision International AB har för att nå ännu längre inom området ett samarbete med ACCIGO AB. Där finns nu en utveckling av ett komplett verktyg / IT plattform för ledninsgruppens hela arbetsprocess. Den baseras på Microsoft 365 standardelement och Teams. 

För att mäta gruppens och individernas framsteg under utvecklingsprogrammet samarbetar Ulric med experter för väl beprövade mätverktyg såsom GDQ (Group Development Questionnair), IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) och Farax Leadership Model.

Kontakta ulric@ulricrudebeck.com om du vill veta mer.