Utvecklas med appen

För att öka sin prestationsförmåga behöver ledningsgruppen arbeta med sin egen utveckling på löpande basis. Det kan handla om att ta temperaturen på nuläget, identifiera vilka åtgärder som krävs för att anta olika utmaningar, men också om att regelbundet fira framstegen.

Den digitala tekniken skapar stora möjligheter för uppföljning och lärande. Ulric hjälper din ledningsgrupp att välja och tillämpa relevanta it-stöd. Ett exempel är ledningsappen Conversation Cloud som möjliggör en snabb och enkel utvärdering av ledningsgruppens prestation i samband med ledningsmötena.

Här visar jag hur Conversation Cloud fungerar och syftet med den:

För att mäta gruppens och individernas framsteg under utvecklingsprogrammet samarbetar Ulric med experter för väl beprövade mätverktyg såsom GDQ (Group Development Questionnair), IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) och Farax Leadership Model.

Kontakta ulric@ulricrudebeck.com om du vill veta mer om appen.

app-conversation_sidtopp_620x255