Har din ledningsgrupp kört fast?

Ma?nga ledningsgrupper arbetar operativt 80% av tiden och strategiskt 20% av tiden, na?r fo?rha?llandet borde vara det omva?nda. Kniviga strategiska utmaningar blir till oo?verstigliga berg na?r punkterna pa? agendan hopar sig och tiden inte ra?cker till fo?r en djupare diskussion. Fo?r att klargo?ra nula?get, problemen och ma?let kan det vara bra med en utomsta?ende person som sta?ller de ra?tta fra?gorna.

I denna workshop anva?nder facilitator Ulric Rudebeck grafisk visualisering fo?r att gestalta gruppens tankar och fo?resta?llningar fo?r att skapa en gemensam grafisk och mental bild. Utga?ngspunkt tas i en utmaning pa? ho?g strategisk niva? da?r gruppen beho?ver hja?lp att hitta en va?g frama?t.

Läs mer här och fyll gärna in intresseanmälan nedan så blir du kontaktad inom kort.

Intresseanmälan Strategisk utmaning