Har din ledningsgrupp kört fast?

Många ledningsgrupper arbetar operativt 80% av tiden och strategiskt 20% av tiden, när förhållandet borde vara det omvända. Kniviga strategiska utmaningar blir till oöverstigliga berg när punkterna på agendan hopar sig och tiden inte räcker till för en djupare diskussion. För att klargöra nuläget, problemen och målet kan det vara bra med en utomstående person som ställer de rätta frågorna.

I denna workshop använder facilitator Ulric Rudebeck grafisk visualisering för att gestalta gruppens tankar och föreställningar för att skapa en gemensam grafisk och mental bild. Utgångspunkt tas i en utmaning på hög strategisk nivå där gruppen behöver hjälp att hitta en väg framåt.

Läs mer här och fyll gärna in intresseanmälan nedan så blir du kontaktad inom kort.

Intresseanmälan Strategisk utmaning