Case

En strategi faller platt om den inte genomförs. Att metodiskt utforma och förankra är nyckel till resultat. Här följer fem case där jag varit eller är direkt involverad i att ta fram, enas kring och förankra en vision.

De är olika till sin karaktär beroende på att verksamheten är olika. De har det gemensamt att en liten effektivt använd konsultinsats ändrat verksamhetens inriktning.