Skanska

Enhet:
Skanska ExChange (SXC)

 

Mål:
Förändra bostadsproduktionen så att man reducerar byggproduktionskostnaderna för bostäder i flerfamiljshus med minst 25 % inom de nordiska länderna.

 

Uppdrag:
Utforma en vision som enar och fokuserar enhetens arbete och som ger effekt i de olika enheterna i norden.

 

Effektiv konsulttid:
6 dagar.

 

Nedlagd tid för organisationen:
Ingen särskild tid utöver närvaro med konsult. Förändringarna ingick i ordinarie linjearbete.

 

Resultat:
Visionsarbetet skapade en bild över hur man når en vision av det slaget och en ny strategi för produktionsansvaret i linjeorganisationen