ledningsgruppsutveckling-karolinska-universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Sedan några år tillbaka pågår ett omfattande och utmanande förändringsarbete för att anpassa sjukvården till framtidens behov. 

Utmaning

För att driva ett effektivt förändringsarbete krävs ett strukturerat ledarskap i hela organisationen och en tydlig vision. Utmaningen bestod i att skapa en gemensam plattform för hur ledningsarbetet på hela Karolinska Universitetssjukhuset skulle fungera.

Insats

Ett utvecklingsprogram, med syfte att höja den strategiska kompetensen för ledningen och styrningen av hela sjukhuset, utformades och genomfördes under en tvåårsperiod av Cordicon AB. Ulric Rudebeck var en av de involverade konsulterna vars delar i uppdraget omfattade utveckling av sjukhusledningen, två divisionsledningar, 15 klinikledningar samt 17 separata visionsuppdrag inklusive en vision för hela sjukhuset. Totalt genomgick cirka 75 ledningsgrupper programmet.

Andra mål med insatsen var att:

  • Skapa professionella ledningsgrupper
  • Höja den strategiska kompetensen och omsätta den i praktiskt genomförande i verksamheten
  • Stötta organisationsutformningen
  • Höja den strategiska skickligheten genom visioner integrerade i verksamhetsplaneringen.

Effekt

Birgir Jakobsson, tidigare sjukhusdirektör, är initiativtagare till utvecklingsprogrammet. Birgir har lett Karolinska Universitetssjukhuset under sju år, fram till 31 maj 2014.

Så här ser han på effekterna av utvecklingsarbetet.

? Ledningsgruppsutveckling är ett arbete som aldrig tar slut. Jag har både lett och deltagit i olika ledningsgrupper de senaste 20 åren. Med jämna mellanrum och i samband med att deltagare börjar och slutar är det nödvändigt att fylla på med ny kunskap och nya verktyg för att komma vidare tillsammans.

? Personligen märkte jag skillnad redan efter ett år. Våra ledare var snabba på att anamma de nya arbetssätten. En oberoende, vetenskaplig utvärdering visade sedan klart och tydligt att utvecklingsprogrammet fick positiva effekter i hela organisationen.

Birgirs samarbete med Ulric har kretsat kring såväl omvärldskartläggning, som visionsarbete och ledningsgruppsutveckling.

? Ulric är lyhörd och har lång erfarenhet av chefsarbete. Han påtalar det han ser kan förbättras, på så vis är han en stor tillgång.

? På Karolinska började vi vårt visionsarbete 2009. Ulric hjälpte oss att forma vår vision. Hans facilitering med ritning och interaktion med ledningsgruppen markerade starten på en förändringsprocess som sedan blev väldigt lyckad.