Sveriges Radio

Enhet:
SRMDO genomför uppdrag för Sida i hela världen

 

Mål:
Höja medvetenhet och kompetens beträffande ?Public Service Radio? kombinerat med strategiskt management omsatt i konkreta effekter i deltagarnas egna organisationer.

 

Deltog gjorde:

 • Projekt 1:
  191 chefer i kommersiella och ideella radioorganisationer från över 20 länder i Asien och Afrika under 8 år.
 • Projekt 2:
  Projektteam från 5 tidnings- och nättidningsföretag i Vietnam med 4?6 seniora chefer i respektive team. Tre omgångar med fem företag i varje genomfördes.

 

Uppdrag:

 • Projekt 1:
  Utbilda i strategiskt management. Utbilda i seniort ledarskap. Leda deltagarna i omsättning av dessa kunskaper i konkreta förändringsplaner.
 • Projekt 2:
  Utbilda i strategiskt management, ledningsgruppsutveckling och seniort ledarskap. Coachning av deltagarna i omsättning av dessa kunskaper. Respektive team hade som ingång i kursen för företaget strategiska förändringsprojekt att genomför inom kurstidens 1 åriga ram.

 

Effektiv utbildningstid för management:

 • Projekt 1:
  5 dagar
 • Projekt 2:
  15 dagar

 

Tid i respektive organisation:
Ingick i ordinarie linjearbete.

 

Resultat:

 • Projekt 1:
  Förutom individuell kompetenshöjning ett stort antal förändringsprojekt med direkt eller indirekt påverkan av verksamhetens utformning i respektive deltagares organisation.
 • Projekt 2:
  Individuell och organisatorisk kompetenshöjning framför allt inom det strategiska området. Ett antal förändringsprojekt med direkt eller indirekt påverkan av verksamhetens utformning i respektive organisation.