Riksrevisionen – ELDP

Riksrevisionen i Sverige stöttar ledarskaps- och mentors-programmet Executive Leadership Development Program (ELDP) inom riksrevisionerna i de engelskspråkiga afrikanska länderna.

Utmaning

Riksrevisionerna i Kenya, Sydafrika, Nigeria, Botswana, Sudan och Sierra Leone brottas med otillräckligt strategiskt ledarskap och bitvis bristfälliga arbetsprocesser. De behöver skapa långsiktig förändring i sina respektive organisationer.

Insats

I maj 2015 startar en konferens i Stockholm som följs upp ytterligare tillfällen i september och november. Respektive revision har tunga förändringsprojekt på gång och kommer hit för att skapa processer, göra rollspel, arbeta med kulturen och hur den påverkar ledningsarbetet. På programmet står också studiebesök i riksdagen, teambuildande utomhusaktiviteter, strategiska visioner och förändringsarbete enligt Kotter. Ulric har varit med och utvecklat delar av programmet och leder även workshoppar om strategiska visioner.

Effekt

Ingela Ekblom arbetar som Professionssamordnare inom ledarskap, kommunikation och HR på Riksrevisionens internationella avdelning. Ingela säkerställer kompetens och kvalitet inom sakområdet, i myndighetens biståndsprojekt i Afrika, Östeuropa och Asien.

Här berättar hon om samarbetet med Ulric:

? När man jobbar på en internationell arena kan olika språk och kulturer utgöra trösklar i kommunikationen. Därför jobbar vi på Riksrevisionen med så många olika lärostilar som möjligt. Ulric är en av få ledningskonsulter som jobbar med grafisk visualisering i sin konsultroll. Det har visat sig vara av stor betydelse för ett bra lärande och bidrar till att vi kan genomföra kvalitativa projekt. Dessutom har Ulric mycket energi, entusiasm, erfarenhet och kunskap. Min erfarenhet av att skapa och genomföra utvecklingsprogram tillsammans med Ulric är att de visuella bilderna tillför ytterligare en dimension som är betydelsefull för deltagarnas möjligheter att tillgodogöra sig information och kunskap.

Satsning på ledarskap i utvecklingsländer

Utöver arbetet med ledarskapsprogrammet ELDP har även Ulric deltagit i Riksrevisionens övergripande projekt inom revisionsutveckling i Kenya. Båda programmen sker i samarbete med AFROSAI-E (African Organisation of Supreme Audit Institutions in English-speaking Africa).