ledningsgruppsutveckling-pwc

PwC

Enhet:
PwC Irland

 

Mål:
Skapa fokus på verksamhetens möjligheter att arbeta tvärs över traditionella gränser inom revision. Återgjuta känsla hos de anställda av att vara ett företag i Irland med en historia, stolthet och en kultur för att nå resultat.

 

Uppdrag:
Utforma och leda en dag för alla anställda, ca 650 st där de i interaktiv dialog formulerar planer och konkreta åtgärder dels för företaget men också för sina respektive delverksamheter.

 

Effektiv konsulttid:
2 dagar

 

Tid hos kund:
Ingen särskild tid utöver närvaro med konsult. Förändringarna ingick i ordinarie linjearbete.

 

Resultat:
300 olika ?samtal? kring företagets värderingar och framtid. Skisser till konkreta åtgärdsplaner för alla enheter. Uppföljning av konsekvenserna för Partnergruppen för att få effekt.