Daymaker

Daymaker genomför mätningar med syfte att förbättra kundupplevelser i butiker, per telefon och via internet. Företaget är professionell partner till kunder över hela Europa och erbjuder tjänster såsom Mystery Shopping, Store Check och Kundströmsanalyser.

Utmaning

2013 har varit ett år av snabb tillväxt för Daymaker. Ledningsgruppen har under året även fått flera nya medlemmar. För att skapa stabilitet i tillväxtfasen är det avgörande att ledningsgruppen har en gemensam syn på bolagets främsta strategiska utmaningar.

Insats

I nära samarbete med Daymaker, utformade och genomförde Ulric ett utvecklingsprogram för ledningsgruppen med mål att tillföra kunskaper, verktyg och förhållningssätt som effektiviserar ledningsgruppens arbete. Vid ett antal workshops under 2013 har ledningsgruppen arbetat kring angelägna frågeställningar och skapat samsyn kring ledningsgruppens roll, arbetssätt och löpande utveckling.

Effekt

Robert Eriksson, VD på Daymaker, berättar om samarbetet:

? Jag blev tipsad om Ulric och hans specialitet att utveckla ledningsgrupper. Vid ett initialt möte diskuterade vi hur ledningsgruppen på Daymaker skulle kunna utvecklas. Min uppfattning är att det är lätt att fastna i de kortsiktiga, vardagliga bekymren i ledningsarbetet. Därför var ett av målen att öka ledningsgruppens helhetstänk och strategiska fokus.

? Tillsammans med Ulric skapade vi en gemensam plattform för ledningsgruppens arbete. Med tanke på att flertalet av våra medlemmar är nya i sina roller ser jag ett stort värde i att ha skapat samsyn kring våra viktigaste utmaningar. Utvecklingen tillförde även tillvägagångssätt för att angripa komplexa frågor som vi har stor nytta av. Vi jobbade hela tiden med våra egna, verkliga frågor vilket gjorde utvecklingen väldigt konkret. I framtiden kommer vi att hålla framstegen vid liv, både på egen hand och med stöd från Ulric.