ROCHE pharmaceutical

Enhet:
Huvudkontoret med projekt för supply chain för hela den internationella försörjningen samt ledningarna för dotterbolagen i Portugal, Italien och Brasilien

 

Mål:
Analysera problemet med försörjningskedjorna för den internationella produktionen och distributionen. Utforma visioner för respektive dotterbolag för att effektivisera styrningen och öka lönsamheten.

 

Uppdrag:
5 olika uppdrag under en 10-årsperiod. Metodmässigt designa process för analys av problem och förslag till åtgärder i ett internationellt team. Som graphic facilitator leda de strategiska visionsdelarna av processen. Strategisk visionering hos dotterbolagen.

Utforma process för och leda det strategiska visionsarbetet i dotterbolagsledningen för att nå tydlig målbild och en enad ledning. Bistå i utformning och i vissa fall leda delar av förankringsprocessen för att synkronisera arbetet i respektive dotterbolag.

 

Effektiv konsulttid:

  • Försörjningskedjan 25 dagar
  • Portugal 15 dagar över 4 år
  • Italien 15 dagar över 2 år
  • Brasilien 5 dagar
  • Turkiet 4 dagar

 

Nedlagd tid för organisationen:
Ingen särskild tid utöver närvaro med konsult. Utvecklingen ingår i ordinarie linjearbetet.

 

Resultat:
Förslagen för försörjningskedjan genomfördes. Efter två år var problemen åtgärdade.

  • Portugal ändrade sitt sätt att arbeta, styrde upp sin ledningsgrupp och olika chefsnivåer och nådde sedan visionen med markant ökad lönsamhet.
  • Italien har ändrat sitt sätt att arbeta och styrt upp sin organisation. Lönsamheten har ökat.
  • Brasilien och Turkiet har en klarare målbild.
  • Regionens IT-strategi är synkroniserad mellan en rad länder i regionen.