Ledningsgruppsutveckling

80% av ledningsgrupperna utnyttjar bara 20% av sin kapacitet. Ofta fokuserar man alltför mycket på det operativa istället för att arbeta strategiskt. Viktiga agendapunkter hinns inte med och skjuts pa? framtiden. Fattade beslut blir inte alltid genomfo?rda och det a?r sva?rt att fo?lja upp vad de genererar fo?r resultat.

Fo?r att kunna styra och leda en organisation mot ett o?nskat mål a?r det viktigt att sja?lva ledningsgruppen arbetar med ra?tt fra?gor pa? ett effektivt sa?tt da?r hela gruppen aktivt samspelar. Det ga?ller att vara o?verens i ledningsgruppen om verksamhetens vision, ledningsgruppens roll i verksamheten och hela affa?rens sammanhang.

Hur va?l fungerar din ledningsgrupp?
Va?rdera ert arbete pa? skalan 1-10 da?r 10 a?r ba?st genom att fylla i hjulet nedan.

Blev hjulet oja?mt? Da? har ledningsgruppen potential att utvecklas. Jag kan hjälpa er!

hjulet_nyhet

Säkert hittade du något område där din ledningsgrupp har potential att utvecklas? Kontakta mig så diskuterar vi hur jag kan hjälpa er.