Ledningsgruppsutveckling

80% av ledningsgrupperna utnyttjar bara 20% av sin kapacitet. Ofta fokuserar man alltför mycket på det operativa istället för att arbeta strategiskt. Viktiga agendapunkter hinns inte med och skjuts på framtiden. Fattade beslut blir inte alltid genomförda och det är svårt att följa upp vad de genererar för resultat.

För att kunna styra och leda en organisation mot ett önskat mål är det viktigt att  ledningsgruppen arbetar med rätt frågor på ett effektivt sätt där hela gruppen aktivt samspelar. Det gäller att vara överens om verksamhetens vision, ledningsgruppens roll i verksamheten och hela affärens sammanhang.

Hur väl fungerar din ledningsgrupp? Testa
Värdera ert arbete på skalan 1-10 där 10 är bäst genom att fylla i hjulet nedan.

Blev hjulet ojämt? Då har ledningsgruppen potential att utvecklas. Jag kan hjälpa er!

hjulet_nyhet

Säkert hittade du något område där din ledningsgrupp har potential att utvecklas? Kontakta mig så diskuterar vi hur jag kan hjälpa er.