1700-talsmetoder lever kvar i ledningsgrupper

I moderna företag är det självklart att förbättra och kvalitetssäkra de olika processerna i verksamheten. Framför allt vid tillverkning och leverans av produkter och tjänster, men även vid försäljning och marknadsföring. Däremot är ledningsgruppens arbete är inte alls lika reglerat trots att här fattas majoriteten av de strategiska besluten.

I ledningen arbetar man fortfarande efter den parlamentariska metoden som infördes på 1700-talet. Man låter ordet gå runt i församlingen varpå man röstar med handuppräckning. Fri diskussion utan handuppräckning är ännu vanligare och kallas även polsk riksdag. Dessvärre är dessa metoder väldigt ineffektiva och leder till att 80% av de strategiska besluten aldrig implementeras enligt forskning vid Harvard Business Review/Kaplan.

De vanligaste problemen i ledningsgrupper

  • Bristande implementering av fattade beslut
  • Operativt fokus snarare än strategiskt
  • Bristande mätbarhet och uppföljning
  • Oordning på arbetsprocessen
  • Bristande dynamik och samspel

För att råda bot på detta har Ulric från Urvision International AB och Magnus Jonsson från People & Process i samarbete med SIS utformat en ”Best Practice” för kvalitetssäkring av ledningsgruppers arbete. (Antagen av SIS som, SIS WA3 2019)

Med utgångspunkt i Best Practice går vi igenom ledningsgruppens beslutsprocesser, arbetsförutsättningar och arbetsflöden för att säkerställa kvaliteten.

Till stöd finns också en nyutgiven bok ”Din effektiva ledningsgrupp” av Ulric Rudebeck, med exempel, case och övningar jämte mallar för viktiga moment.

Vinster med att kvalitetssäkra ledningsgruppen

  • En kvalitetssäkrad arbetsprocess för ledningsgruppen
  • Strategiska frågor prioriteras
  • En mer kreativ och produktiv arbetsmiljö
  • En mätmetod för ständig utveckling och förbättring

Fyll i intresseanmälan nedan om du vill bli testpilot eller veta mer så blir du kontaktad inom kort.

Intresseanmälan för Kvalitetssäkra ledningsgruppen