CoviD 19. Crises management for future

Tankar om framtiden för företag i CORONA situation

Avgörande för företagets framtid är några nyckelaktiviteter. Inte särskilt kostsamma men viktiga för fasen efter Coronas peak.

 • Hur ser du på situationen? Är det bara kris eller kan du också ?mobilisera? ett positivt tänkande? Det är nu du lägger en grund för dina framtida möjligheter. Ett mentalt ställningstagande som åtminstone ledningen måste förhålla sig till. Våga alltså i allt det svarta se det som en möjlighet.
 • Avdela en liten men viktig resurs för att tänka framåt redan nu. Det är en del av din tid men troligen också någon/några andra som skall ?hålla huvudet kallt? och sinnet öppet och försöka se framåt.
 • Det de gör är en egen aktivitet/process som kräver sin egen systematik. Få gånger har det varit viktigare än nu att ha en god process och en systematik i arbetet med framtiden. INTE så att man skall plocka fram alla gamla planer och justera siffrorna och extrahera trender utan att reflektera. Det krävs mycket ? tänka out of the box? men just därför gäller det att ha ordning på sin process.
 • Naturligtvis gör man allt för att minimera skadorna, men ?Damage Management ? är en given aktivitet, men den andra delen framtidstänkandet får inte drunkna i den.
 • För att kunna klara sig in i framtiden och skapa förutsättningar för framgång är det tre bilder som du och din ledning behöver teckna och bli rimligt överens om. Här utgår jag från att du lämnat den traditionella formen av att toppchefen vet bäst och är den enda som vet. För att få effekt måste ni i ledningen ?äga er framtid? tillsammans. Vad gör du då:
  • En bild över hur ser den nya ?arenan? ut i vilken ni skall vara verksmamma? Vilka krafter verkar där? Kundkategorier, konkurrenter, leverantörer, nyckelkompetenser, lagstiftning, finansiärer etc. M a o alla de aktörer som ni ser kommer ut av detta och som influerar er i den arena ert företag i framtiden verkar på. RITA DEN FYSISKT:

Ni kan naturligtvis inte veta. Poängen är att de som planerar för detta har mycket större försprång över de som inte gör det. Det Agila ligger inte i den vita sidan där inget står. Den ligger i en höjd medvetenhet om situationen och en bild att utgå från som man kan ändra och fortfarande behålla sambanden med alla de faktorer som inte ändras eller som ändras åt något annat håll.

 • En bild över det framtida önskade tillståndet för ditt företag. Det är ännu mer utmanande, men det är nödvändigt. Du kommer göra en del fel men en del kommer bli rätt. Du behöver riktningen när du skall styra din båt. Annars blir det en mycket vinglig seglats. RITA BILDEN.

Den ena stora vinsten är att när du utvecklar aktivitetsplanen/affärsplanen för det nya så är det kopplat till delar i målbilden och till din bild av arenan. Ändrar du i målbilden så vet du var i affärsplanen du skall gå in och ändra och därmed har du en systematik för resursfördelningen, speciellt av nyckel resurser.

Den andra stora vinsten är att ledande personer kan ta ansvar utan att behöva köra ?mikromanagement?. Ett absolut nödvändigt i turbulenta tider. För att göra det behöver de en riktning.

 • Den tredje bilden är över hur kommer ni till målbilden från den nuvarande situationen? Gör en GROV ny affärsplan. Det är säkert inget fel på strukturen i er affärsplan. Använd de verktyg ni har. Men gör det på ett klokt sätt. Stryk alla detaljrubriker. Rita med de stora penseldragen. Hitta kreativa lösningar. Pröva andra vägar. RITA BILDEN

Låt sedan ansvariga i respektive område ta just ansvar och exekvera det som behövs.

 • Det du när bilden är ritad behöver göra är att:
  • Följa upp att de håller aktivitetsnivån hög. I dessa tider är det säkert ännu lägre. Det finns ingen garanti för att när du tagit besluten och gjort planerna så blir de gjorda. (Studier visar att 70 % av alla strategiska beslut, i ledningsgrupper, inte blir! Verkställda.) Det är en av dina viktigaste ledarskapsuppgifter.
  • Lika viktigt – Justera bilden löpande OCH se till att alla berörda i ledande position har den nya bilden på näthinnan. Det kommer bli förändringar under resan se till att alla vet hur vinden blåser och vart ni styr.
  • Låt bilden styra ?damage control? där så går, det optimerar förutsättningarna för framtiden.

Sammanfattningsvis

 1. Damage management
 2. Intag en attityd av möjlighet och avdela en nyckelresurs för att arbeta med ?efter? krisen
 3. Rita tre bilder
  1. Vilken arena skall ni verka på. Lär om det framtida kraftfältet ni skall verka i.
  2. Skapa en ?åtråvärd? framtid för er. Ställ er i framtiden och forma den för ert företag-
  3. Gör er nya aktivitetsplan. Arbeta aktivt med bron som överbryggar nu till framtiden
 4. Följ genomförandet och låt beslut i nuet, inklusive hur du hanterar ?damage Management?, leda mot den önskade målbilden.

Ett extra råd. Nu om någonsin är det tid att använda sitt nätverk.

Praktiskt

Det finns konsulter, företag, och experter som arbetar med detta. Fråga om råd aldrig är fel.

Ett telefonsamtal eller en första mail kostar inget hos mig.

Det finns mallar elektroniskt för de tre bilderna om man vill.

Det finns också väl etablerade processer för att arbeta med visioner, framtid och affärsplaner för hur man når dit.

På min hemsida finns också en förenklad process ”how to do it