Så bemannar du ledningsgruppen

Att sätta samman en ledningsgrupp är något de flesta chefer brottas med någon gång i sin karriär. Du sitter dessutom regelbundet i olika ledningsgrupper. Här är några praktiska råd för hur du kan sätta samman och bemanna grupperna.

1. Är det en rådgivande grupp? Välj då kloka personer vars råd du vill ha oberoende av organisationsstrukturen. Gör den max 7 personer stor och variera gruppen beroende på frågan.

2. Är det en beslutsgrupp i en relativt enkel funktionell organisation? Välj alla funktionschefer direkt under dig. Komplettera eventuellt med någon eller några stabschefer.

  • Gruppen bör vara max 12 personer. Om den blir för stor bör du fundera på om du kan slå samman funktioner och tillsätta en chef för den nya funktionen.
  • Öka inte ut gruppen om du inte absolut måste. Fall inte för frestelsen att dela den i en stor och en liten mer exekutiv ledningsgrupp. Den stora gruppen blir inte en ledningsgrupp i vanlig bemärkelse. Om du ändå gör det, ge i så fall den stora gruppen en egen och tydlig roll.

3. Är verksamheten mycket sammansatt ? se det som ett system av arenor.

  • Knyt varje arena till en av de mest avgörande uppgifterna i verksamheten.
  • Tillsätt en chef för respektive arena. Gör den till en beslutsgrupp.
  • Låt chefen föreslå vem han vill ha där. Välj deltagare över funktionsgränserna utan hänsyn till hierarkisk nivå.  
  • Pröva hela systemet med några tänkta svåra ärenden och ?simulera?. Kommer det fram beslut som kan verkställas? Håller det någorlunda så startar ni och prövar. Justera löpande och se hela systemet hela tiden. Komplettera eventuellt med rådgivande grupper till respektive arena.

4. Ibland har man de chefer man har. Gör det bästa av det. Jobba hårt med att effektivisera gruppens arbete.

5. Ibland ska du ha nya chefer. Vid i övrigt lika kompetens bör du välja den som du tror fungerar bäst dynamiskt i din ledningsgrupp.

Detta är en sammanfattning av ett kapitel i min kommande bok.
Ladda ner fördjupningen av kapitlet här (pdf). 


I denna film berättar jag hur du kan effektivisera ledningsgruppen.


Se gärna fler av mina filmer om hur ledningsgruppen kan utvecklas. 

Vänliga hälsningar
Ulric Rudebeck