Böcker

Att skriva en bok är att utmana sig själv. Det är att gå över en gräns. Det är att ta ställning till vad jag vet jag och vad jag inte vet. Det är att ge bort det bästa jag har till andra att själva fritt få disponera min erfarenhet.

Få saker har varit så betydelsefulla i mitt liv personligt och professionellt som att skriva de här tre böckerna. Att systematiskt samla all min erfarenhet på området och låta det få formen av en genomarbetad bok ger stabilitet i den egna professionen. Det blir grunden för att gå vidare, lära mer och upptäcka nya områden i min utveckling. Jag hoppas du har glädje av att ta del av min resa.

 
 
 
 
Glädjeskutt i Ledningsgruppen
Du vill arbeta effektivt i din ledningsgrupp. Du väljer en sys-tematik typ SIS standard som stöd i det – HUR gör du då? Steg för steg. Här är svaret. Du är chef och leder en ledningsgrupp. Du har ett team, som leder och styr en verksamhet. Du sitter i organisation, troligen som mellanchef, kanske som VD och har formellt och reellt ansvar för verksamheten. Din ledningsgrupp fungerar rätt OK, men du vill ta ett rejält kliv och få ut mer. Mycket mer! Då är det här boken för dig. Med SIS Vägledning (SISWA3:2019) specifikt skriven för detta, gör du och ditt team en spännande resa. Med konkreta råd går du steg för steg systematiskt genom alla ledningsgruppens uppgifter, arbetsmoment och funktioner. tills ni blir riktigt vassa. Läs mer »
Din effektiva ledningsgrupp
Praktiska, Hur-gör-du-verktyg, grundligt analyserade fall, mer än ett 50 olika övningar och fritt nedladdningsbara mallar. Har du ambitioner med din ledningsgrupp så är det här boken för dig. Läs mer »
Strategisk visionering
Baserat på 30 års erfarenhet visar boken hur du i teori och praktik leder din organisation genom visioner, framtidsbilder och strategier till konkreta resultat. Läs mer »
Leda intellektuellt kapital
I värdeskapandet måste ledare ge medarbetare mer än uppgifter och kräva resultat. Man måste inkludera intellektuella utmaningar och emotionella drivkrafter. Vägen heter – Definiera drivande problem. Boken ger ledare och ledning praktisk vägledning. Läs mer ».
Strategic Vision Work (in English)
This handbook based on more than 30 years of practical experience will show you how to lead your organization in the 21st century through the use of images, visions and strategies. Läs mer »