Strategisk visionering

Boken är en tydlig handledning baserad på 30 års erfarenhet, som visar hur du i teori och praktik leder din organisation genom visioner, framtidsbilder och strategier till konkreta resultat. Den ger ledningen en metodik för hur visionen skapas utifrån historia, nutid och framtid ? och visar hur den systematiskt förankras i verksamheten.

Metoden kan betraktas som ett komplement till de befintliga modeller för verksamhetsstyrning som tillämpas i organisationen. Unikt är att den ger svaren på de frågor och utmaningar kopplade till visionsarbete som andra strategiböcker sällan tar upp:

1. Hur gör man för att föreställa sig det okända, det vill säga framtiden som ännu inte har inträffat

2. Hur gör man för att få visionen gemensam när den rör så många människor

3. Hur gör man för att föra visionen från dröm till verklighet, det vill säga hur man förankrar och implementerar sin framtidsbild

Strategisk visionering anger vägen för hur man i ett team metodiskt och systematiskt skapar själva visionen, det vill säga sin egen framtid, utan stora konsultinsatser. Den visar också hur visionen blir betydelsefull genom att integreras i den egna verksamhetsplaneringen.

Läs ett utdrag från boken, se Checklista för goda visioner.

Beställ boken genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ bok

Fyll i dina uppgifter nedan för att beställa en av mina böcker. De kostar 295 kronor plus frakt. * är obligatoriska fält.