Checklista för goda visioner (utdrag från boken Strategisk visionering)

Nedanstående checklista är till för att ni ska veta om ni kommit fram till en bra vision eller inte. Du kan använda punkterna som riktlinjer i denna fas, men de är bra att ha även i andra faser.

Jag ser många så kallade visioner som ändras varje halvår eller som finns i en verksamhetsplan eller en årsredovisning utan att ha någon effekt på verksamheten eller människorna som arbetar. Då är det nästan undantagslöst någon eller flera av nedanstående punkter som inte stämmer

  • En god vision är ledarens och ledningens fasta förankringspunkt. De ska kunna återvända till den och finna riktning, oavsett hur det stormar runt dem. Är er vision av den klassen?

  • Visionen mobiliserar handlingsenergi hos både ledning och medarbetare. ?A man on the moon?, en klassiker numera, skapade och vidmakthöll det excellenta teamet på Cape Kennedy under många år. Är visionen ni skapat en outtömlig källa för energi?

  • Visionen är den som gör att en grupp människor delar avsikt. Den enar, överkommer misshälligheter och läker sprickor. Den gör att människor arbetar sida vid sida, trots att de kanske inte tycker om varandra, men i respekt för missionen ser de sig som delar av en helhet.

  • Visionen är hjärtat i kommunikationen med omvärlden. Är er vision den klara signal som gör att just er verksamhet lyser som en ledfyr i turbulent väder?

  • Visionen är den som gör att en person väljer att komma ombord för att göra en längre resa mot ett fjärran okänt mål. Det är också den som gör att någon avstår. Man vill eller man vill inte delta. Valet är klart och det råder ingen tvekan om det personliga engagemanget. Underlättar er vision människors personliga val?

  • Visionen blir det ?grundackord? ledaren hör i sinnet hela tiden. Ljudnivån varierar, men det är en ständig följeslagare i rollen som ledare. Kommer ledare i er organisation att ständigt höra visionen ljuda?

  • Visionen är banbrytande i någon mening. Den innehåller ett moment av djärvhet och lockar till ansträngningar utöver det vanliga. Är människor beredda att ?dö? för saken?