Leda intellektuellt kapital

Den fundamentala skillnaden mellan tidigare ekonomier och vårt framtida värdeskapande är att man inte längre kan leda genom att bara ge medarbetare uppgifter och kräva resultat. Man måste inkludera intellektuella utmaningar och emotionella drivkrafter.

Vägen heter ? Definiera Drivande Problem.

Ulric Rudebeck tillsammans med journalisten och organisationskonsulten Yvonne Gille beskriver och vägleder i hur ledare skapar ett utrymme för nyckelresursen, ?Högkompetenta medarbetare som inte vill bli ledda men väl vara sedda?. Boken ger ledare och ledning teoretisk och praktisk vägledning i hur man gör det. Den tar upp ledandets olika problem när man ?släpper loss? medarbetarna i en kreativ process och ger praktiska råd för hur man hantera det. En förmåga som blir avgörande för genomförandet av visionen.