Din ledningsgrupp blir professionell genom systematisk utveckling i sju steg

Processen, agendan, effektiva möten, samspel i tillit och att bejaka olikheter är några av komponenterna som behövs för att bli en högpresterande grupp. Ni behöver även förstå verksamheten i ett större sammanhang och mäta effekten. Så här tar ni sju steg för att bli en högpresterande grupp.