Ledningsgruppen gör sorti – arenor för ledare och styrning gör entré

Ledningsgruppen får en förändrad roll i den nya organisationsmiljö som innovation och förändring skapar. I sammansatta organisationer arbetar man genom flera olika slags grupper med olika mandat som interagerar och bildar en arena för ledning och styrning.

Hur blir det för ledningsgruppen i dessa tider av hög förändringstakt, komplexa samband och system, stor osäkerhet, stor grad av anpassningsförmåga, sammansatta problem som kräver nyskapande lösningar och medarbetare som är djupt involverade i beslutsfattandet?

Jag har identifierat 8 trender som bestämmer ledningsgruppens och din framtid. 

Här är ett tänkbart scenario och är du med?

  1. Ledningsgruppen går från amatörmässigt besluts- och diskussionsforum till en professionell process. Har du utformat den?
  2. Den hierarkiska ledningsgruppen ersätts av arenor för beslut och verkställighet. Har du det nya ”Mindset” som krävs?
  3. Av chefer krävs ständigt ett kollegialt ansvarstagande för ?andras? beslut . Har du lämnat ditt Ego vid dörren?
  4. Det professionella teamet granskas i varje ?match?. Tål du ständig granskning?
  5. Ledningsgruppen tar den strategiska rollen. Allt annat måste ni delegera! Törs du?
  6. Att ?läsa spelet? blir en överlevnadsfråga. Är du en Zlatan i ledningsgruppsarbetet?
  7. Ledningsgruppens funktionalitet blir avgörande i konkurrensen på den privata sektorn. Är du med på tåget?
  8. Teamutveckling används systematiskt och den offentliga sektorn leder utvecklingen. Var är du?

Filmen är från ett seminarium om innovation och framtidsfrågor med 100-talet chefer och ledare från näringsliv och offentlig förvaltning där jag var en huvudtalare. Jag belyste ledningsgruppens förändrade roll i den nya organisationsmiljö som innovation och förändring skapar.