Om Ulric Rudebeck

Ulric har mer än 30 års erfarenhet av privat och offentlig sektor, såväl nationellt som internationellt, och har byggt upp ett stort nätverk med kunder och inflytelserika kontakter. Han har arbetat som VD, chef i linjeposition och från stab i olika företag och myndigheter, inklusive konsultorganisationer inom organisations- och ledningsutveckling.

Han har föreläst på bl.a. Stockholms Universitet, Handelshögskolan och Sundridge Park Management Center i England där han också medverkat i utformningen av Senior Executive Program.

Böcker
Ulric har skrivit fem böcker. ?Leda Intellektuellt Kapital? ? som han är medförfattare till ? valdes till årets ledarbok 1998 av KFL. Boken ?Strategisk Visionering? är en handbok i hur man praktiskt kan skapa, förmedla och implementera visioner. Den gavs också ut på engelska 2008. Han har även skrivit två böcker om Kahuna Principles direkt på engelska. Läs mer och beställ böckerna här.

Just nu skriver han på en bok om värderingar, etik och kulturers principiella betydelse i förändringar inom verksamheter och organisationer.

Intressen
En viktig del i Ulrics pedagogik är att skriva och måla i starka färger för att mana fram tydliga visioner och strukturer. Detta arbetssätt tar han gärna med sig i sitt privatliv vilket har resulterat i ett stort antal målningar.

Ulric Rudebecks CV

Ulric Rudebecks CV – 2017 (pdf)