Miljöpolicy

Ett ekonomiskt hållbart samhälle är en omöjlighet utan ekologisk hållbarhet. Miljöpolicyn för Ulric Rudebeck utgår från en grundsyn baserat på en långsiktigt hållbar utveckling. Den miljömässiga kalkylen ska Ulric Rudebeck göra både för sitt eget resursutnyttjande samt i sina samtal kring strategiska frågor med kunderna och i den offentliga debatten.  

Eget resursutnyttjande

  • Resor ska begränsas i möjligaste mån genom samordning av möten eller ersättning med telefonkonferens, telefon eller e-post. Tåg ska väljas i möjligaste mån framför bil och flyg inrikes. Cykel och allmänna transportmedel föredras framför bil lokalt.
  • Samtliga inköp skall miljöbedömas.

Miljöarbete genom kunderna

I varje uppdrag för kund ska möjligheten övervägas att strategiskt lyfta miljöfrågan. Årligen skall samtliga uppdrag gås igenom relaterat till den ambitionen. Ulric Rudebeck ska alltid vara uppdaterad när det gäller hållbarhet och miljöpåverkan för att aktivt kunna vägleda sina kunder.

Policy tagen i januari 2008. Uppdaterad 2014.