Ulric har som mission att bidra till en positiv förändring av samhället genom att utveckla ledningsgrupper. Ledningars förmåga att prioritera strategiska frågor och ta goda beslut är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling.

Som en del i syftet med verksamheten, stödjer också Ulric olika svenska och utländska ideella organisationer, däribland WWF, Stockholms Stadsmission, Läkare utan gränser, Cancerfonden och Röda Korset.