Alternativ 1:
Gör din ledningsgrupp effektivare med Kvalitetssäkring

Sagt om utbildning: ”Vi hittade saker som var uppenbara. Saker som gav direkta resultat. Sånt som gav oss en bas att stå på och sånt vi kunde glädjas åt. Det gav känslan av att vi tillsammans både kom igång och att det gav resultat.”

Innehåll

Väldigt ofta ger dessa enkla steg A ? G nedan ett anmärkningsvärt bra resultat. Det visar både vad som behövs, och också att man överraskande ofta redan gör en massa bra saker men också de som är mindre bra. Detta medför ofta att effektiviteten drabbas negativt.

  1. Sätt era spelregler för hur ert samspel ska vara.
  2. Gå igenom uppdraget som ni har som LGR och deltagarnas roller. 
  3. Bestäm hur ert arbete ska bedrivas.
  4. Bestäm medlemmarnas verkställighetsansvar för besluten.
  5. Bestäm ett enkelt ?inre effektivitetsmått?.
  6. Bestäm er för hur ni praktiskt mäter er effektivitet
  7. Genomgång av Ledningsgruppens roll i arbetsmiljöarbetet

Pris och UPPLÄGG

4 halvdagar med konsult 77 000 SEK ex moms. Två arbetsböcker och SIS standard för ledningsgrupper inkluderas i priset.

 

Alternativ 2:
Gör din ledningsgrupp effektivare – träna ert samspel praktiskt med skådespelare

Sagt om utbildningen:

”Ulric Rudebecks arbete i vår ledningsgrupp har betytt mycket för oss. Både för att utveckla strukturen i vårt arbete och betydelsen av att jobba med dynamiken. Speciellt att arbeta med gestaltning med skådespelare gav en riktig skjuts framåt för oss. Tydligare roller och lättare att både ge och be om hjälp och stöd under arbetet. Det förde oss närmare varandra och gav bra teamkänsla, vilken helt klart påverkade vår effektivitet. Jag kan rekommendera både formen och Ulric.”
– Bitr. regionchef Dante Crespo, Peab Anläggning

Pris och UPPLÄGG

4 halvdagar med konsult och skådespelare 97 000 ex moms. IRL eller Digitalt. 50 % struktur och 50 % träning. Träningen tillämpas på verkliga problem i och för ledningsgruppen.

 

Kontakta:

Kontakta Ulric Rudebeck för diskussion om upplägg och detaljer:

Tel: 0705529566 eller
e-mail: ulric@ulricrudebeck.com

Special Erbjudande:

För både alternativ 1 och 2 kan privata företag anslutna till AFA få ekonomiskt stöd med up till 70 % av konsultkostnaden.

Läs mer

Länk till Learning4U  /  https://www.learning4u.se/utbildningar/ledarutveckling/chefens-viktiga-samtal-6