Är verksamhetens vision vass nog?

I många organisationer är visionen något som sätts på pränt vid ett tillfälle, och sällan används som grund för det dagliga arbetet i ledningsgruppen. Ofta är medlemmarna i ledningsgruppen oense om vad visionen egentligen innebär. Ibland är visionen luddigt formulerad och inte särskilt attraktiv. Det är olyckligt, för en bra vision som hela ledningsgruppen ställer sig bakom är ett kraftfullt verktyg för att nå de mål man vill uppnå.

I denna workshop med Ulric som facilitator identifierar gruppen nuläge, utmaningar och önskat framtidsläge, och blir eniga om ett gemensamt mål och vad som krävs för att komma dit. Här används metoden grafisk visualisering för att gestalta gruppens tankar och föreställningar för att skapa en gemensam bild, både fysiskt och mentalt.

Läs mer här och fyll gärna in en intresseanmälan nedan så blir du kontaktad inom kort.

Intresseanmälan Vässa visionen