12-månadersprogrammet

Enligt en undersökning gjord av Harvard Busines Review/Kaplan misslyckas hela 80 % av alla organisationer med att genomföra sina strategier.

De fem vanligaste problemen i ledningsgrupper
1. Operativt fokus snarare än strategiskt
2. Oordning på arbetsprocessen
3. Bristande implementering av fattade beslut
4. Bristande dynamik och samspel
5. Bristande mätbarhet och uppföljning

För att råda bot på detta har Ulric skapat 12-månadersprogrammet, där din ledningsgrupp kan utvecklas till att bli en mer effektiv och professionell ledningsgrupp.

Vinster med 12-månadersprogrammet
• Bättre effekt av fattade beslut i verksamheten
• De viktigaste frågorna prioriteras
• En mer kreativ och produktiv arbetsmiljö
• Förankrade mätmetoder
• En metodik för kontinuerlig utveckling av ledningsgruppen

Läs mer om 12-månadersprogrammet här. Anmäl ditt intresse genom fylla i formuläret nedan eller skicka ett mejl till ulric@ulricrudebeck.com.

Intresseanmälan 12-månadersprogrammet