12-månadersprogrammet

Enligt en undersökning gjord av Harvard Busines Review/Kaplan misslyckas hela 80 % av alla organisationer med att genomföra sina strategier.

De fem vanligaste problemen i ledningsgrupper
1. Ni har operativt fokus snarare än strategiskt
2. Ni har oordning på sin arbetsprocess
3. Ni har brister i implementering av fattade beslut
4. Ni har brister i dynamik och samspel
5. Ni har brister i mätbarhet och uppföljningen

För att råda bot på detta har Ulric skapat 12-månadersprogrammet, där din ledningsgrupp kan utvecklas till att bli en mer effektiv och professionell ledningsgrupp.

Vinster med 12-månadersprogrammet
? Bättre effekt av fattade beslut i verksamheten
? De viktigaste frågorna prioriteras
? En mer kreativ och produktiv arbetsmiljö
? Förankrade mätmetoder
? En metodik för kontinuerlig utveckling av ledningsgruppen

Läs mer om 12-månadersprogrammet här. Anmäl ditt intresse genom fylla i formuläret nedan eller skicka ett mejl till ulric@ulricrudebeck.com.

Intresseanmälan 12-månadersprogrammet