12-månadersprogrammet

Enligt en undersökning gjord av Harvard Busines Review/Kaplan misslyckas hela 80 % av alla organisationer med att genomfo?ra sina strategier.

De fem vanligaste problemen i ledningsgrupper
1. Operativt fokus snarare a?n strategiskt
2. Oordning pa? arbetsprocessen
3. Bristande implementering av fattade beslut
4. Bristande dynamik och samspel
5. Bristande ma?tbarhet och uppfo?ljning

För att råda bot på detta har Ulric skapat 12-ma?nadersprogrammet, da?r din ledningsgrupp kan utvecklas till att bli en mer effektiv och professionell ledningsgrupp.

Vinster med 12-ma?nadersprogrammet
? Ba?ttre effekt av fattade beslut i verksamheten
? De viktigaste fra?gorna prioriteras
? En mer kreativ och produktiv arbetsmiljo?
? Fo?rankrade ma?tmetoder
? En metodik fo?r kontinuerlig utveckling av ledningsgruppen

Läs mer om 12-månadersprogrammet här. Anmäl ditt intresse genom fylla i formuläret nedan eller skicka ett mejl till ulric@ulricrudebeck.com.

Intresseanmälan 12-månadersprogrammet