Ändra agendan från chefens huvudvärk till ett strategiskt styrinstrument

Skapa utrymme för de strategiska frågorna. Prioritera systematiskt och långsiktigt. Låt agendan bli en vägvisare och inte ett dokument i pärmen. Synkronisera alla chefers långsiktiga målbilder. Så här skapar ledningsgruppens agenda ett värde.