Mötet är en process som struktureras och styrs

Planera noga, låt agenda och beslutsprotokoll samspela. Det är viktiga komponenter för att hålla effektiva möten och därmed använda ledningsgruppens tid och energi på bästa sätt. Vidare ska varje punkt ge ett resultat. Strukturen ger förutsättningarna men processen är det som ger effekt. Håll noga koll på den viktiga processen så blir mötena effektiva.