Bättre tillit och samspel med sju beteenden

Ledningsgruppens arbete är helt beroende av hur individerna i gruppen interagerar. Här berättar jag om sju beteenden som stärker samspelet och tilliten för att effektivisera arbetet.