Ledningsgruppen är en arena för konflikter. Se till att den skapar värde.

Bejaka olikhet. Avslöja konfliktens orsak. Sök äkta Win-Win. Hänsynslöst ärlig i sak, men använd aldrig personangrepp. Det går att skapa rutiner för gruppens hantering av sina kontroverser så att den skapar värde ur kaoset.