Det som blir mätt blir gjort. Vad mäter ni?

Resultatorienterat chefskap kräver resultatorienterad mätning, och ledningsgruppen bestämmer vad som skall mätas för helheten. Mät ofta hellre än mycket. KPI, QPI etc, välj noga vad, när och hur ni mäter, och använd framåtriktad mätning hellre än historisk.