Från amatörer till proffs, del 4: Teamutvecklingsprocessen är nyckeln till professionella resultat

Har ditt team kört fast? Ledningsgrupper måste jobba sig igenom ett visst antal faser för att uppnå ökad produktivitet och välmående. I den här videon berättar Ulric om ledningsgruppens dynamik och handlingskraft.