Från amatörer till proffs, del 3: Att ledningsgruppen tar sin strategiska roll är avgörande

Hur mycket tid användes till strategiska frågor under ditt senaste ledningsmöte? I den här videon berättar Ulric om ledningsgruppens verkliga uppdrag.

Läs mer: Rätt frågor på mötesagendan