Från amatörer till proffs, del 2: Rätt arbetsform ökar kreativiteten

Olika faser i ledningsgruppens arbete kräver olika arbetsformer. Ändå sitter de flesta ledningsgrupper samlade runt ett stort och tungt styrelsebord. I den här videon berättar Ulric om kreativa arbetsformer i ledningsgruppen.

Läs mer: Fem arbetsformer som ökar kreativiteten i ledningsgruppen