Partaja inte bort kickoffens unika tillfälle

En kickoff ska förstås vara en rolig social tillställning. Men den är också ett unikt tillfälle att skapa engagemang och en tydlig gemensam riktning inför året som kommer. Låt mig hjälpa till att ta tillvara på kickoffen. Läs mer om metoden grafisk visualisering som hjälper företaget att skaffa en gemensam framtidsbild.