Vässa kickoffen med grafisk visualisering

För många är kickoff synonymt med en blöt tillställning, med insprängda informationsmöten som gör festligheterna avdragsgilla. Visst ska medarbetarna umgås och ha skoj, men se också till att ta tillvara på det unika tillfälle som en kickoff innebär.

Vid en kickoff vill företagsledaren ofta skapa engagemang, riktning och samkänsla hos deltagarna. Man vill kanske öka produktiviteten och kvaliteten, få medarbetarna att känna ännu mer mening med sina arbeten och skapa en synkronisering mellan människorna. Ett sätt att uppnå detta är att tillsammans skapa en grafisk vision över vad man som organisation vill uppnå.

Under en kickoff är det viktigt att genomföra alla moment så att deltagarna känner sig involverade emotionellt, lär sig något och bidrar till organisationens utveckling. För att uppnå detta och skapa en kickoff med högt värde bör man undvika några vanliga misstag.

 

Misstag 1: För många syften
Man kan bara ha ett huvudsyfte, och alla moment måste ske med detta i fokus. Det kan vara att fatta ett beslut, sätta mål för framtiden, att deltagarna ska förändra sig, eller möjligen att bekräfta något de redan vet.

Misstag 2: Den fysiska miljön är oinspirerande
Hur inspirerande är typiska skolsalar med en magister som står längst fram och berättar för eleverna hur saker och ting ligger till? Miljön bör vara en upplevelse och inspirera till lärande och delaktighet.

Misstag 3: Chefen deltar inte
Det händer att chefen går upp på scenen, säger välkommen, sätter sig i auditoriet och knappt deltar. Chefen ska skapa den energimässiga inramningen för evenemanget genom att ta del av processen, gå runt och ställa frågor och svara på frågor som en bärare av avsikten och processen.

Misstag 4: Deltagarna får interagera för lite
Typsikt är att talarna tar 90% av tiden och deltagarna får 10%. Det är helt fel proportioner enligt mig. En kickoff bör vara en pedagogisk process med mycket interaktion av alla. Jag tycker att minst 60% av tiden ska gå till att deltagarna får diskutera, fråga och komma med förslag.

Misstag 5: Facilitatorn är inte ett proffs
Den som leder evenemanget ska se till att processen fungerar. När det kärvar ska facilitatorn kunna föra in processen på rätt spår genom att till exempel involvera chefen, avbryta talare eller lyfta in extranummer.

 

Uppnå syftet med hjälp av visualisering

Visualisering är ett effektivt sätt att skapa engagemang, riktning och samkänsla i organisationen. Under ett seminarium på kickoffen använder jag metoden grafisk visualisering för att skapa en gemensam bild, både fysiskt och mentalt. Med mig som facilitator identifierar vi gruppens nuläge, utmaningar och önskat framtidsläge, och blir eniga om gemensamma mål.

 

Erbjudande

Nu erbjuder jag en timmes kostnadsfri konsultation med ansvarig chef i direkt anslutning till den grafiska visualiseringen. Syftet är att reflektera kring hur du kan använda övningens resultat för att ta organisationen framåt.

Läs mer om erbjudandet eller ring mig på 070-552 95 66, jag berättar gärna mer.

Erbjudandet gäller t.o.m. 2016-12-25 i Mälarregionen.

 

Några av mina nöjda kunder

”Visionsarbetet med Ulric var oförglömligt. Hans förmåga att på kort tid försätta deltagarna i ett sinnestillstånd där de var mottagliga för ett visionärt tänkande och att sedan konkretisera visionen med hög detaljnivå överträffade våra förväntningar.” David Konrad, verksamhetschef på ANOPIVA-kliniken.

”Min erfarenhet av att skapa och genomföra utvecklingsprogram tillsammans med Ulric är att de visuella bilderna tillför ytterligare en dimension som är betydelsefull för deltagarnas möjligheter att tillgodogöra sig information och kunskap.” Ingela Ekblom, Professionssamordnare på Riksrevisionen.

 

Somriga hälsningar!
Ulric Rudebeck