Från amatör till ledningsproffs med IT som stöd

80 procent av besluten i ledningsgrupper genomförs aldrig i verksamheten enligt en undersökning gjord av Harvard Business Review/Kaplan. Varför är det så, och hur kan ledningsgrupper bli mer effektiva? Med hjälp av IT kan man lösa tre vanliga problem:

Beslut fattas utan underlag
När en verksamhet ska fatta beslut i stora och komplexa frågor med många stakeholders är det ofta svårt att få fram bra beslutsunderlag. Tidigare var man ibland tvungen att fatta beslut utan underlag. Nu finns programvaran Schellingpoint som hjälpte Obama-administrationen bena ut alla olika ståndpunkter vid införandet av Obamacare. Den har också möjliggjort samarbete mellan 250 läkare världen över för att utforma ett komplext medicinskt test. Just nu medverkar jag i en undersökning för att hitta ett nytt koncept för ledningsgruppsutveckling. Vilket underlag behöver du för att fatta beslut?
Tips nummer 1: Skaffa bra beslutsunderlag i din ledningsgrupp.

Oordning på arbetsprocessen
Arbetet i ledningsgruppen är ofta dåligt strukturerat. Agendan fylls med operativa frågor medan strategiska frågor skjuts på framtiden. Deltagare kommer dåligt förberedda och viktiga actionpunkter glöms bort. Nu finns ett sätt att kvalitetssäkra ledningsgruppens arbete på ett snabbt och enkelt sätt utan en massa papper och pärmar. Med hjälp av Barium och People & Process har jag utvecklat ett dynamiskt IT-baserat verksamhetsstöd som definierar och förbättrar arbetsprocessen. Läs hur du kan kvalitetssäkra ledningsgruppen och fyll i en intresseanmälan om du vill bli testpilot eller veta mer.
Tips nummer 2: Strukturera upp arbetet i ledningsgruppen.

Bristande uppföljning av arbetet
Ledningsgrupper är ofta dåliga på att utvärdera sitt eget arbete. De vet sällan om de har gjort ett bra jobb eller inte. Och då kan man ju inte heller utvecklas. Därför har jag tagit fram en app som kallas Conversation Cloud för att följa upp ledningsgruppsmöten och andra möten. Mötesdeltagarna får svara på sju snabba frågor som enkelt visar hur effektivt mötet var och vad ni behöver förbättra. Mejla ulric@ulricrudebeck.com om du vill testa Conversation Cloud.
Tips nummer 3: följ upp arbetet i ledningsgruppen.