Att leda i förändring kräver träning

Att leda människor genom stora förändringar som sammanslagningar, neddragningar, omorganisation eller nya arbetssätt är svårt. Förändringar stora som små innehåller alltid strategi- och strukturfrågor, men också starka känslor och behov av trygghet. Flertalet förändringar tar ofta alldeles för lång tid och för mycket energi. Alla förändringar brukar innehålla stress, prioriteringsproblem, frustration, rädslor, motstånd och besvärliga människor.

Vi har utvecklat en workshop för chefer som på kort tid vill känna på komplexiteten vid strategiska förändringar. För att få ett kraftfullt lärande har vi utvecklat en metod som vi kallar Reality Case Acting simulator©. Du möter skådespelare som ger dig möjlighet att få erfarenheter från kritiska situationer baserade på ett verklighetsbaserat förändringscase. Förutom teoretiska förändringsverktyg får du också praktiska erfarenheter för att skapa resultat.

Workshoppen är en samproduktion mellan Learning4u AB, LedarPorten AB, URVISION AB. Den 21 augusti är du välkommen till ett gratis frukostseminarium som ger dig ett smakprov på workshoppen.

Läs mer och anmäl dig här till Förändringssimulatorn – Reality Case Acting Simulator.