1700-talsmetoder lever kvar i ledningen

I moderna företag är det självklart att förbättra och kvalitetssäkra de olika processerna i verksamheten. Framför allt vid tillverkning och leverans av produkter och tjänster, men även vid försäljning och marknadsföring. Däremot är ledningsgruppens arbete är inte alls lika reglerat trots att här fattas majoriteten av de strategiska besluten.

I ledningen arbetar man fortfarande efter den parlamentariska metoden som infördes på 1700-talet. Man låter ordet gå runt i församlingen varpå man röstar med handuppräckning. Fri diskussion utan handuppräckning är ännu vanligare och kallas även polsk riksdag. Dessvärre är dessa metoder väldigt ineffektiva och leder till att 80% av de strategiska besluten aldrig implementeras enligt forskning vid Harvard Business Review/Kaplan.

Läs mer om den nya metoden för att kvalitetssäkra ledningsgruppen här.