Är verksamhetens vision vass nog?

I många organisationer är verksamhetens vision något som sätts på pränt vid ett tillfälle, och sällan används som grund för det dagliga arbetet i ledningsgruppen. Ofta är medlemmarna i ledningsgruppen oense om vad visionen egentligen innebär. Ibland är visionen luddigt formulerad och inte särskilt attraktiv. Det är olyckligt, för en bra vision som hela ledningsgruppen ställer sig bakom är ett kraftfullt verktyg för att nå de mål man vill uppnå.

Läs om den nya workshoppen Vässa visionen