Har din ledningsgrupp kört fast?

Ma?nga ledningsgrupper arbetar operativt 80% av tiden och strategiskt 20% av tiden, na?r fo?rha?llandet borde vara det omva?nda. Kniviga strategiska utmaningarna får allt för lite utrymme när de vardagliga uppgifterna pa? agendan hopar sig och tiden inte ra?cker till fo?r en djupare diskussion. Fo?r att klargo?ra nula?get, problemen och ma?let kan det vara bra med en utomsta?ende person som sta?ller de ra?tta fra?gorna.

Läs mer om den nya workshoppen Strategisk utmaning.