Har din ledningsgrupp kört fast?

Många ledningsgrupper arbetar operativt 80% av tiden och strategiskt 20% av tiden, när förhållandet borde vara det omvända. Kniviga strategiska utmaningarna får allt för lite utrymme när de vardagliga uppgifterna på agendan hopar sig och tiden inte räcker till för en djupare diskussion. För att klargöra nuläget, problemen och målet kan det vara bra med en utomstående person som ställer de rätta frågorna.

Läs mer om den nya workshoppen Strategisk utmaning.