Bra business behöver inte vara rocket science

Är din första tanke att omorganisera när du ser vikande produktivitet? Tänk igen. Min erfarenhet är att omorganisation ofta inte löser problemen utan snarare skapar nya. Istället är det många små saker i samverkan som skapar flyt i arbetet och bra lönsamhet. Nu kommer boken Kahuna Principles in Business med konkreta råd hur du kan utveckla din organisation baserat på uråldrig visdomen från Hawaii. Det gäller att känna sig själv och förstå sin omvärld för att vara framgångsrik i dagens föränderliga värld. Läs mer här