Mycket snack men lite verkstad i ledningsgruppen?

80% av ledningsgrupperna utnyttjar bara 20% av sin kapacitet. Ofta fastnar man i operativa frågor istället för att arbeta strategiskt. Fattade beslut blir inte alltid implementerade och det är svårt att effektivt mäta resultat. Inte sällan brister samspelet och dynamiken. Många gånger är ledningsgruppen oense om sin roll verksamheten, hur visionen ska tolkas och vilket problem man faktiskt löser som organisation. 

Alla ledningsgrupper behöver kontinuerligt utveckla sig för att upprätthålla sin effektivitet. Inom vilka områden behöver ni utvecklas just nu? Gör en snabb nulägesanalys genom att skriva ut och fylla i hjulet nedan. Blev hjulet ojämnt? Då har din ledningsgrupp potential att utvecklas.

hjulet_snabbanalys_v2

Som ett komplement till mitt konsultarbete har jag skapat utbildningsprogrammet De sju stegen för en högpresterande ledningsgrupp. Här har jag samlat mina erfarenheter, tips och tankemodeller i sju utbildningsmoduler. Varje modul består av en video och handfasta checklistor och mallar som stöd för utvärdering och utveckling av ledningsgruppen:

• Ledningsgruppens 4 frågor
• Ledningsgruppens agenda
• Möteseffektivitet
• Samspel och tillit
• Konflikthantering
• Verksamhetens och affärens princip
• Mäta resultat och effektivitet

Utbildningsprogrammet är omfattande och djuplodande men tack vare de praktiska verktygen kan det snabbt skapa förändring i din ledningsgrupp. Läs mer och se introduktionsvideon. Välkommen till mitt utbildningsprogrammet De sju Stegen!

Om du hellre träffar mig i en serie workshoppar med din ledningsgrupp ska du kika närmare på 12-månadersprogrammet. Innehållet skräddarsys efter din era behov och vi plockar tillämpliga bitar ur de sju områdena ovan.