Vässa kickoffen med visualisering

En kickoff är ofta ett sätt att försöka skapa engagemang, riktning och samkänsla hos deltagarna. Ledningen vill öka produktiviteten och kvaliteten, få medarbetarna att känna ännu mer mening med sina arbeten och att skapa en synkronisering mellan människorna. Ett sätt att uppnå avsikten med kickoffen är att skapa en grafisk vision som hela organisationen vill satsa på.

Under ett seminarium på kickoffen använder jag metoden grafisk visualisering för att skapa en gemensam bild, både fysiskt och mentalt. Med mig som facilitator identifierar vi gruppens nuläge, utmaningar och önskat framtidsläge, och blir eniga om gemensamma mål.

 

Erbjudande

Just nu erbjuder jag en timmes kostnadsfri konsultation med ansvarig chef i direkt anslutning till seminariet. Syftet är att reflektera kring hur du kan använda resultatet av den grafiska visualiseringen för att ta organisationen framåt.

Kontakta mig på 070 – 552 95 66 eller genom kontaktformuläret för att få veta mer eller boka en grafisk visualisering.

 

Några av mina nöjda kunder

”Visionsarbetet med Ulric var oförglömligt. Hans förmåga att på kort tid försätta deltagarna i ett sinnestillstånd där de var mottagliga för ett visionärt tänkande och att sedan konkretisera visionen med hög detaljnivå överträffade våra förväntningar.”
David Konrad, överläkare och verksamhetschef på ANOPIVA-kliniken.

”Min erfarenhet av att skapa och genomföra utvecklingsprogram tillsammans med Ulric är att de visuella bilderna tillför ytterligare en dimension som är betydelsefull för deltagarnas möjligheter att tillgodogöra sig information och kunskap.”
Ingela Ekblom, Professionssamordnare på Riksrevisionen.

 

Villkor

Erbjudande

 • En fysisk bild över vad gruppen gemensamt ser som sin strategiska situation, målbild och vision.
 • Ett tillfälle att diskutera strategiska frågor i en konkret situation, där man kommer se både vad man är överens om och vad man behöver fördjupa för att finna en gemensam väg framåt.
 • En timmes reflektion i anslutning till evenemanget med ansvarig chef om hur man kan använda resultatet framåt i organisationen
 • Kunden behåller sin bild och förfoganderätten till den.

Förutsättningar

 • Ett rum med en slät vägg / White board där man kan tejpa upp ett stort vitt papper.
 • Bekväma stolar placerade så alla kan att alla kan se väggen.
 • Engagerade deltagare med kunskap om verksamheten.
 • Eventuellt extra omkostnader betalas av kund.
 • Erbjudandet gäller för evenemang t.o.m. 2016-12-25 i Mälarregionen och begränsat till de tio första som bokar.

Pris

 • Workshop tre timmar: 12 000 SEK exkl moms
 • Material och resor: 1 250 SEK exkl moms
 • Summa: 13 250 SEK exkl moms

Kontakta mig på 070 – 552 95 66 eller genom kontaktformuläret för att få veta mer eller boka en grafisk visualisering.