I många företag är VD:s ledningsgrupp en dold riskfaktor. Styrelsens ansvar?

Tre tunga skäl för att styrelsen inkluderar principer för ledningsgruppens arbete i VD-direktivet.

Vill du ta ytterligare steg i utvecklingen? Välkommen att kontakta mig för mer information.